LATEST ARTICLES

Cửu tinh trong huyền không phi tinh

        Cửu tinh nắm lệnh thời gian, chi phối các vận. Cửu tinh còn chi phối không gian trong Phong thủy.        Tại địa bàn...

TUY XA MÀ GẦN – TUY GẦN MÀ XA

         Chuyện kể rằng: có một phú ông rất giàu có nhưng không cảm thấy hạnh phúc. Ông ta bèn gom toàn bộ châu báu cho...
Trống đồng Ngọc Lũ

Kỳ lạ Bắc Kỳ anh cả, Nam Kỳ chỉ có anh hai, vì sao?

Anh Hai đi đâu vậy anh Hai? Bác Cả mới đến ạ!       Đây là vấn đề rất hay, nó tồn tại trong lịch sử Việt Nam thành...

Ngũ hành tương sinh – tương khắc và sai lầm lớn.

1/ Ngũ hành là gì? 2/ Ngũ hành tương sinh là gì? 3/ Ngũ hành tương khắc là gì? 4/ Ngũ hành phản sinh là gì? 5/ Ngũ hành phản khắc là gì? ...
Thẩm Trúc Nhưng

Đại sư họ Thẩm – phong thủy phi tinh huyền không (phần cuối)

 Đại sư họ Thẩm nỗ lực và cơ duyên lần thứ hai :           Tới năm Đồng trị Qúy Dậu (tức năm 1873), Thẩm Trúc Nhưng...
Thẩm Trúc Nhưng

Thẩm Trúc Nhưng – Đại sư phong thủy phi tinh huyền không (phần 1)

        Thẩm Trúc Nhưng - tác giả quyển sách Phi Tinh Huyền Không:       Là đệ tử phong thủy phi tinh huyền không, mấy ai...