Trí Tri Ý Thức

5/5 - (17 bình chọn)

TRÍ TRI Ý THỨC ĐỐI VỚI SỰ TỒN VONG

CỦA MỘT DÂN TỘC

(Trích Diễn Đàn Dịch Lý Việt Nam số 07)

Chúng ta, Con – Người, một nửa là thân xác: Con, còn nửa kia là Ý Thức: Người. Nếu chỉ có nửa phần thân xác, con người chẳng qua chỉ là một động vật không hơn không kém, phần còn lại quyết định sự khác nhau giữa Con – Người và động vật. Nhưng liệu có phải tất cả mọi người ai cũng ý thức rõ được tầm quan trọng của Trí Tri Ý Thức của Con – Người hay là chỉ vô tư rong ruổi trên cõi đời này với một cuộc sống thật đơn giản: đói thì ăn, khát thì uống, vui thì cười, buồn thì khóc …?

Sự tồn vong của một dân tộc, một quốc gia, một thế giới được quyết định bởi ý thức. Có quốc gia chiến bại trong thế chiến nhưng hiện nay lại là cường quốc đứng nhất nhì trên thế giới, tại sao họ làm được điều đó? Lại có quốc gia trải qua các thời kỳ bị đô hộ hàng ngàn năm của ngoại bang, trải qua các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm kéo dài hàng trăm năm nhưng vẫn kiên cường đấu tranh giành được độc lập chủ quyền. Điều kỳ diệu nào đã làm cho họ có khả năng phi thường đó? Có phải chăng tất cả đều do Trí Tri Ý Thức truyền nối trước sau từ muôn đời: gọi chung là Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức được chăng?

Trong lịch sử nhân loại công việc đầu tiên của các thế lực đô hộ là tiêu diệt giới trí thức, mầm mống của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Họ nhận thức rất rõ vai trò của Trí Tri Ý Thức trong việc xoay chuyển vận mệnh quốc gia.

Trong tất cả các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giới trí thức đóng vai trò khá quan trọng, liên kết những người có chí hướng độc lập tự cường tạo nên sức mạnh đấu tranh. Vấn đề đặt ra là phải làm sao cho mọi người ý thức được việc đó?

Việc giáo dục ý thức cho Con – Người không thể làm cho có hình thức, có phong trào mà phải được tiến hành tuần tự, giống như cách thủy triều xói mòn vách đá, cứ manh nha từng chút, từng chút một, liên lũy không ngừng. Ý thức được thành lập trên cơ sở các thói quen hàng ngày. Phải nắm được quy luật này, nhân đó tác động, điều chỉnh việc hình thành các thói quen theo chiều hướng tốt. Phải làm công tác tư tưởng nhằm giải tỏa các áp lực nếu có nảy sinh trong quá trình hình thành thói quen. Việc điều chỉnh thói quen xấu cũng dựa trên nguyên tắc này. Nhìn chung việc giáo dục tư tưởng phải thật tự nhiên, không gượng ép, làm như vậy mới tạo được tính tự giác …

Trong một gia đình, tư tưởng của người chủ gia đình đóng vai trò rất quan trọng, nó ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng của các thành viên khác trong gia đình. Nếu người chủ gia đình khéo uốn nắn thì gia đình chính là môi trường lý tưởng nhất cho việc giáo dục ý thức cho các thế hệ tương lai.

Nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận vai trò của xã hội đối với công cuộc giáo dục ý thức cho Con – Người. Công tác giáo dục ý thức phải được thực hiện với sự phối hợp của nhiều lực lượng. Chính trong môi trường xã hội Con – Người phải ứng xử sao cho phù hợp với tập thể, nếu tập thể tốt thì đương nhiên cá nhân cũng phải ứng xử tương tự như vậy nếu không muốn bị loại trừ.

Tựu trung lại, công cuộc giáo dục Trí Tri Ý Thức cho Con – Người là một sự nghiệp lớn lao, nếu hoàn thành được thì chúng ta, nòi giống Rồng Tiên, hoàn toàn có đủ khả năng dùng Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức của chính dân tộc ta để đưa tổ quốc lên đài vinh quang, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Sài gòn, ngày 27 tháng 3 năm Ất Dậu

Giờ Phục – Thuần Chấn

Tâm Thanh

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top