Nam Thanh Dịch Thuyết

Rate this post

NAM THANH DỊCH THUYẾT

(Thầy chúng tôi, Thầy Nam Thanh Phan Quốc Sử lúc sinh tiền có vài câu tâm đắc để lại cho đời, xin trình bày ra đây để quý vị cùng suy gẫm).

Thay-nam-thanh-phan-quoc-su

1. Để thành công phải biết “Lấy ý người làm ý mình”.

2. Vô sở cầu, vô sở nguyện thì vô sở sợ.

3. Con Người và Vũ Trụ đều phải tu tiến.

Không tu cũng phải tu, không tiến cũng phải tiến.

Tất cả đều phải vào trường thi thử thách, không ai rớt cả.

4. Người ta không cần biết hết sở học của Bạn. Người ta chỉ muốn biết những gì người ta cần ở Bạn. Do đó Bạn hãy đổi cái người ta cần biết, lấy cái Bạn cần dùng.

5. * Con Người và Vũ Trụ Biến Hoá để làm gì?

– Tất cả Biến Hóa để Hoá Thành.

    * Hoá Thành để làm gì?

– Hoá Thành để Biến Hoá tiếp tục.

6. Nếu có kiếp sau, Tạo Hóa không để cho ta đi con đường khốn nạn này nữa, vì đã đi rồi, mà sẽ cho đi con đường khác, có khi còn khốn nạn hơn.

7. Con Người và Vũ Trụ Dịch Biến để làm gì?

– Để ngày càng sáng tỏ Đạo Trời.

8.  Sự tu học như bánh xe lăn trên mặt đường, vừa bám vừa buông: Không bám thì lêu bêu lạc lối, không buông thì ghì chặt cốc hấp, đều khó tiến nhanh xa đúng hướng được.

9. Lời nói là lời nói suông. Hành động mới là vấn đề.

10. Muốn lập Đạo tạo Đời, không thể không có Danh Lợi Tình chung tư mà nên được.

11. Học Dịch Lý được mất cái gì?– Được cái mình mất. – Mất cái mình được.

12. Không sợ người ta lợi dụng mình, chỉ sợ người ta không biết và không dám lợi dụng mình mà thôi.

13. Đa số thường sợ sống hơn sợ chết. Nên phải sống theo ý người.

14. Cọp có tu cũng không thể rút nanh vuốt; vì rút hết nanh vuốt thì không còn là cọp mà chỉ là bị thịt.

15. Tại saoVũ Trụ muôn loài chỉ có:

* Nhất Lý (Lý Đồng Nhi Dị) và

* Nhất Luật (Biến Hóa Luật)?

– Ví như rừng không hai cọp, nước không hai vua, một hệ thần kinh não tủy trung ương, nếu hai sẽ loạn.

16. Không một chiến thắng nào mà không mất mát. Không một kỳ diệu nào mà không có Tạo Hóa.

17. Lớn nuốt bé; khôn trên ngu là quy luật muôn đời.

18. Nếu chút nữa hoặc mai Ta chết…

Ắt giờ nầy Ta biết cần phải làm gì:

“Hãy sống như người sắp chết!!!”

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top