Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Tây Nam năm 2019

Rate this post

Ứng dụng phi tinh luận đoán cát ung cho một năm

Ứng dụng phi tinh luận đoán cát ung cho một năm

Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Mùi:

Nhận xét: năm KỶ HỢI 2019, Niên tinh là Bát Bạch Thổ nhập trung cung: Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Cha Mẹ phát đủ thứ bệnh, dạ dày, đường ruột(!), hung sát hoành hành dễ bị bạch đới(!), gia đạo suy vi.

Từ ngày 5/2/2019 (01/01 Kỷ Hợi) đến ngày 5/3/2019 (29/01 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: Giàu có nhờ điền sản, lợi văn chương. Lưu ý các ngày: 5/01, 8/01, 14/01, 17/01, 20/01, 26/01, 29/01 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/3/019(01/02 Kỷ Hợi) đến ngày 4/4/2019(30/02 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung: Tứ Lục Mộc đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Dễ bị hỏa hoạn, phụ nữ bất hòa, ngộ độc, bệnh răng miệng, kiện tụng, rắc rối vì đào hoa. Phá tài. Lưu ý các ngày: 6/02, 9/02, 15/02, 18/02, 24/02, 30/02 Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/4/2019(01/03 Kỷ Hợi) đến ngày 5/5/2019(01/04 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: Tham lam vô độ, vợ chồng chia cắt, có người muốn đi tu. Họa tiểu nhân, đau đầu, đau xương, tinh thần bất ổn. Lưu ý các ngày:  3/3, 9/3, 12/3, 21/3, 24/3, 30/3 Kỷ Hợi. 

Từ ngày 5/5/2019(02/04 Kỷ Hợi) đến ngày 5/6/2019(03/05 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung. Nhị HắcThổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Cha mẹ đau bệnh, bệnh dạ dày, đường ruột. Hung sát hoành hành dễ bị bệnh bạch đới(!), thiếu nam đau ốm, gia đạo suy vi. Lưu ý các ngày: 3/4, 9/4, 12/4, 18/4, 21/4, 24/4, 27/4 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/6/2019(04/05 Kỷ Hợi) đến 6/7/2019(04/06 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa,Tứ Lục Mộc đáo môn: Nàng dâu khắc mẹ chồng, ức hiếp em chồng, bệnh dạ dày, chó dại cắn, sự nghiệp suy vi, gia phong bại hoại., nữ chủ đau yếu. Có người muốn xuất gia. Lưu ý các ngày: 4/5, 7/5, 13/5, 16/5, 22/5, 25/5, 1/6, 4/6 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/7/2019(05/06 Kỷ Hợi) đến 7/8/2019(07/07 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Gia đạo bất hòa, thị phi, bệnh dạ dày, ruột, gan, tay chân thương tật, độc vật cắn, con thứ tổn, kiện tụng giành gia sản. Lưu ý các ngày:  10/6, 13/6, 19/6, 22/6 25/6, 28/6, 5/7 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/8/2019(08/07 Kỷ Hợi) đến 7/9/2019(09/08 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn: Sa đọa tửu sắc, tiểu nhân ngầm hại. Vợ đau yếu(!), bệnh tì vị. Đàn bà bỏ đi tu. Lưu ý các ngày:  8/7, 14/7, 17/7, 26/7, 29/7, 6/8, 9/8 Kỷ Hợi

Từ ngày 8/9/2019(10/08 Kỷ Hợi) đến 7/10/2019(09/09 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Thân mẫu có bệnh. Tài bạch, quan lộc. Lưu ý các ngày:  15/8, 18/8, 24/8, 30/8, 3/9, 9/9 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/10/2019(10/09 Kỷ Hợi) đến 7/11/2019(11/10 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Đại lợi về điền sản, thân mẫu quản lý gia sản. thăng quan tiến chức. Lưu ý các ngày: 12/9, 18/9, 21/9, 1/10, 4/10, 10/10 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/11/2019(12/10 Kỷ Hợi) đến 6/12/2019(11/11 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: Lợi điền sản, tài lộc phát, vận thế hanh thông. Lưu ý các ngày: 13/10, 19/10, 22/10, 28/10, 5/11, 8/11 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/12/2019(12/11 Kỷ Hợi) đến 5/01/2020 (11/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Hỏa hoạn, phụ nữ bất hòa, ngộ độc thức ăn, ung nhọt. Kiện tụng, rắc rối vì đào hoa. Con nhỏ lắm bệnh.

Lưu ý các ngày:  14/11, 17/11, 23/11, 29/11, 2/12, 8/12, 11/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 06/01/2020(12/12 Kỷ Hợi) đến 24/01/2020(30/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: Tham lam vô độ, vợ chồng chia cắt, có người muốn đi tu. Các bệnh đâu xương, dạ dày, ruột. Họa tiểu nhân

Lưu ý các ngày: 17/12, 20/12, 26/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 25/01/2020 (01/01 Canh Tý) đến 3/02/2020 (10/01 Canh Tý):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Cha mẹ đau bệnh(!). Hung sát hoành hành dễ bị bệnh bạch cầu. Thiếu nam đau ốm. Lưu ý các ngày: 2/01, 5/01 Canh Tý.

Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Mùi:

Năm KỶ HỢI 2019, Niên tinh là Bát Bạch Thổ nhập trung cung: Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Lưu ý các hạn xấu trong năm! Cha mẹ đau bệnh. Dạ dày, đường ruột.

Từ ngày 5/2/2019 (01/01 Kỷ Hợi) đến ngày 5/3/2019 (29/01 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: Giàu có nhờ điền sản, vận thế hanh thông. Lưu ý các ngày: 5/01, 8/01, 14/01, 17/01, 20/01, 26/01, 29/01 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/3/019(01/02 Kỷ Hợi) đến ngày 4/4/2019(30/02 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung: Tứ Lục Mộc đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Hỏa hoạn, phụ nữ bất hòa, ngộ độc, bệnh răng miệng. Kiện tụng, gặp rắc rối vì đào hoa. Phá tài. Lưu ý các ngày: 6/02, 9/02, 15/02, 18/02, 24/02, 30/02 Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/4/2019(01/03 Kỷ Hợi) đến ngày 5/5/2019(01/04 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: Tham lam vô độ, bủn xỉn, vợ chồng chia cắt. Bệnh đau đầu, tinh thần bất ổn, xương, dạ dày, ruột. Họa tiểu nhân. Lưu ý các ngày:  3/3, 9/3, 12/3, 21/3, 24/3, 30/3 Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/5/2019(02/04 Kỷ Hợi) đến ngày 5/6/2019(03/05 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung. Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Cha mẹ đau bệnh(!). Hung sát hoành hành dễ bị chứng bạch đới. Thiếu nam đau ốm. Lưu ý các ngày: 3/4, 9/4, 12/4, 18/4, 21/4, 24/4, 27/4 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/6/2019(04/05 Kỷ Hợi) đến 6/7/2019(04/06 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa,Tứ Lục Mộc đáo môn: Vợ khắc mẹ chồng, ức hiếp em chồng, bệnh dạ dày, chó dại cắ. Sự nghiệp suy vi, nữ xuất gia. Độc vật cắn. Lưu ý các ngày: 4/5, 7/5, 13/5, 16/5, 22/5, 25/5, 1/6, 4/6 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/7/2019(05/06 Kỷ Hợi) đến 7/8/2019(07/07 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Bất hòa, nhiều tai tiếng, bệnh dạ dày, ruột. Độc vật cắn, đau gan, chân bị thương tật. Kiện tụng giành gia sản. Lưu ý các ngày:  10/6, 13/6, 19/6, 22/6 25/6, 28/6, 5/7 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/8/2019(08/07 Kỷ Hợi) đến 7/9/2019(09/08 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn: Sa đọa tửu sắc, tiểu nhân ngầm hại, nhiều chuyện xấu. Vợ đau yếu (!), bệnh tì vị, ruột. Đàn bà bỏ đi tu. Lưu ý các ngày:  8/7, 14/7, 17/7, 26/7, 29/7, 6/8, 9/8 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/9/2019(10/08 Kỷ Hợi) đến 7/10/2019(09/09 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Thân mẫu có bệnh. Tài lộc tốt. Lưu ý trẻ con chết đuối. Lưu ý các ngày:  15/8, 18/8, 24/8, 30/8, 3/9, 9/9 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/10/2019(10/09 Kỷ Hợi) đến 7/11/2019(11/10 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Đại lợi về điền sản, thăng quan tiến chức. Lưu ý các ngày: 12/9, 18/9, 21/9, 1/10, 4/10, 10/10 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/11/2019(12/10 Kỷ Hợi) đến 6/12/2019(11/11 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: Phát nhờ điền sản, vận thế hanh thông  Lưu ý các ngày: 13/10, 19/10, 22/10, 28/10, 5/11, 8/11 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/12/2019(12/11 Kỷ Hợi) đến 5/01/2020 (11/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Hỏa hoạn, phụ nữ bất hòa, ngộ độc. Kiện tụng, họa đào hoa. Phá tài. Lưu ý các ngày:  14/11, 17/11, 23/11, 29/11, 2/12, 8/12, 11/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 06/01/2020(12/12 Kỷ Hợi) đến 24/01/2020(30/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: Vợ chồng chia cắt, có người muốn đi tu. Bệnh đau đầu, xương, dạ dày, ruột. Họa tiểu nhân. Lưu ý các ngày: 17/12, 20/12, 26/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 25/01/2020 (01/01 Canh Tý) đến 3/02/2020 (10/01 Canh Tý):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Cha mẹ đau bệnh (!) Lưu ý các ngày: 2/01, 5/01 Canh Tý.

Bài viết liên quan:

 

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top