Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Tây năm 2019

Rate this post

Ứng dụng cửu tinh phi tinh luận đoán vượng suy của ngôi nhà

Ứng dụng cửu tinh phi tinh luận đoán vượng suy của ngôi nhà

Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Canh:

Năm KỶ HỢI 2019, Niên tinh là Bát Bạch Thổ nhập trung cung: Lục Bạch Kim đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Trưởng tử tốt, đinh tài phát, quan lộc thăng tiến. Đào hoa.

Từ ngày 5/2/2019 (01/01 Kỷ Hợi) đến ngày 5/3/2019 (29/01 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: Sa đọa tửu sắc, trúng phong. Vợ chồng bất hòa, bệnh dị ứng, bệnh phong, tật ở chân tay, thổ huyết, thị phi. Kiếp sát đào hoa. Mẹ chồng khắc nàng dâu. Lưu ý các ngày: 3/01, 9/01, 12/01, 21/01, 24/01 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/3/019(01/02 Kỷ Hợi) đến ngày 4/4/2019(30/02 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa,Tam Bích Mộc đáo môn: Dòng trưởng suy, kiện tụng, bất hòa. Trộm cắp đánh nhau, lao lý, thương tật tay chân. Họa tửu sắc. Lưu ý các ngày: 01/02, 4/02, 10/02, 13/02, 19/02, 22/02, 25/02, 28/02 Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/4/2019(01/03 Kỷ Hợi) đến ngày 5/5/2019(01/04 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn: Vợ khắc chồng, đàn ông yểu tử, sa đọa, đàn bà bệnh tiêu hóa, bất hòa, con cháu lêu lổng, trộm cắp, các bệnh về thận, tì vị, ruột. Lưu ý các ngày:  4/3, 7/3, 13/3, 16/3, 19/3, 25/3, 28/3 Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/5/2019(02/04 Kỷ Hợi) đến ngày 5/6/2019(03/05 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung. Lục Bạch Kim đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Văn chương phát, đinh tài phát, đào hoa. Lưu ý các ngày: 4/4, 7/4, 13/4, 16/4, 22/4, 28/4, 2/5 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/6/2019(04/05 Kỷ Hợi) đến 6/7/2019(04/06 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Nhiều việc mừng, hoạnh tài. Lưu ý các ngày: 8/5, 11/5, 17/5, 21/5, 27/5, 30/5 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/7/2019(05/06 Kỷ Hợi) đến 7/8/2019(07/07 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: Đại lợi văn chương, điền sản, hòa thuận, sung túc. Lưu ý các ngày:  6/6, 9/6, 15/6, 18/6, 24/6, 1/7, 4/7 Kỷ Hợi. 

Từ ngày 8/8/2019(08/07 Kỷ Hợi) đến 7/9/2019(09/08 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Con cháu mê tửu sắc, phá gia, trộm cướp, bệnh bụng dưới, tù đày, thổ huyết. Gia đạo bất hòa, hỏa hoạn, quan tai. Lưu ý các ngày:  10/7, 13/7, 19/7, 22/7, 25/7, 2/8, 5/8 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/9/2019(10/08 Kỷ Hợi) đến 7/10/2019(09/09 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: Đau đầu, tai nạn sông nước, nạn binh đao, bất hòa, tang tóc. Lưu ý các ngày: 11/8, 14/8, 20/8, 23/8, 26/8, 29/8, 5/9, 8/9  Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/10/2019(10/09 Kỷ Hợi) đến 7/11/2019(11/10 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc  nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Con giữa bị đau ốm hoặc tai ương, bệnh tiết niệu, phụ khoa, hay đau yếu, gan, tụy, mụn nhọt, ghẻ lở tay chân. Vì tửu sắc mà bại sản. Lưu ý các ngày: 14/9, 17/9, 23/9, 26/9, 29/9, 6/10, 9/10 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/11/2019(12/10 Kỷ Hợi) đến 6/12/2019(11/11 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: Sa đọa tửu sắc, trúng phong, bất hòa gia đạo, kiếp sát đào hoa. Lưu ý các ngày: 15/10, 18/10, 24/10, 1/11,4/11, 10/11 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/12/2019(12/11 Kỷ Hợi) đến 5/01/2020 (11/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Con cháu dòng trưởng suy, kiện tụng, trộm cắp, lao lý, bệnh tay chân gan mật. Lưu ý các ngày:  13/11, 19/11, 22/11, 27/11, 3/12, 6/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 06/01/2020(12/12 Kỷ Hợi) đến 24/01/2020(30/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn: Vợ khắc chồng, đàn ông yểu tử, bệnh về thận tì ruột. đàn ông sa đọa, bất hòa. Mẹ và con gái nghịch nhau, hỏa tai, thị phi. Lưu ý các ngày: 12/12, 15/12, 21/12, 24/12, 30/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 25/01/2020 (01/01 Canh Tý) đến 3/02/2020 (10/01 Canh Tý):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Văn chương, đinh tài phát, đào hoa. Lưu ý các ngày: 6/01, 9/01 Canh Tý.

Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Dậu Tân:

Năm KỶ HỢI 2019, Niên tinh là Bát Bạch Thổ nhập trung cung: Lục Bạch Kim đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Đào hoa, tài bạch phát

Từ ngày 5/2/2019 (01/01 Kỷ Hợi) đến ngày 5/3/2019 (29/01 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: Sa đọa tửu sắc, trúng phong hàn, viêm mũi, rắn hoặc chó cắn. Có người quy ẩn…Lưu ý các ngày: 3/01, 9/01, 12/01, 21/01, 24/01 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/3/019(01/02 Kỷ Hợi) đến ngày 4/4/2019(30/02 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Kiện tụng, bất hòa, thị phi, họa tửu sắc. tổn thương gân cốt, con thứ tổn. Kiện tụng do tranh giành gia sản Lưu ý các ngày: 01/02, 4/02, 10/02, 13/02, 19/02, 22/02, 25/02, 28/02 Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/4/2019(01/03 Kỷ Hợi) đến ngày 5/5/2019(01/04 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn: Vợ khắc chồng, đàn ông yểu tử, bệnh về thận, tì vị ruột. Hỏa tai. Mẹ và con gái nghịch nhau, thị phi. Lưu ý các ngày:  4/3, 7/3, 13/3, 16/3, 19/3, 25/3, 28/3 Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/5/2019(02/04 Kỷ Hợi) đến ngày 5/6/2019(03/05 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung. Lục Bạch Kim đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Điền sản, đinh tài phát. Đào hoa. Lưu ý các ngày: 4/4, 7/4, 13/4, 16/4, 22/4, 28/4, 2/5 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/6/2019(04/05 Kỷ Hợi) đến 6/7/2019(04/06 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Nhiều việc mừng, hoạnh tài. Đại lợi về điền sản. Lưu ý các ngày: 8/5, 11/5, 17/5, 21/5, 27/5, 30/5 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/7/2019(05/06 Kỷ Hợi) đến 7/8/2019(07/07 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: Lợi điền sản, văn chức thăng tiến, hòa thuận. Lưu ý các ngày:  6/6, 9/6, 15/6, 18/6, 24/6, 1/7, 4/7 Kỷ Hợi. 

Từ ngày 8/8/2019(08/07 Kỷ Hợi) đến 7/9/2019(09/08 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Con cháu đam mê tửu sắc, phá gia. Trộm cướp, hỏa hoạn. Vì tửu sắc bị quan tai. Đại phá tài. Lưu ý các ngày:  10/7, 13/7, 19/7, 22/7, 25/7, 2/8, 5/8 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/9/2019(10/08 Kỷ Hợi) đến 7/10/2019(09/09 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: Đau đầu, trộm cướp, bị thương do đao kiếm Lưu ý các ngày: 11/8, 14/8, 20/8, 23/8, 26/8, 29/8, 5/9, 8/9  Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/10/2019(10/09 Kỷ Hợi) đến 7/11/2019(11/10 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc  nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Bệnh tiết niệu, phụ khoa. Thị phi, bại sản vì tửu sắc. Thiếu nữ, thiếu nam đau ốm. Lưu ý các ngày: 14/9, 17/9, 23/9, 26/9, 29/9, 6/10, 9/10 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/11/2019(12/10 Kỷ Hợi) đến 6/12/2019(11/11 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: Sa đọa tửu sắc, trúng phong hàn. Nam nữ  đa dâm, thổ huyết, thị phi. Kiếp sát đào hoa. Mẹ chồng khắc nàng dâu. Lưu ý các ngày: 15/10, 18/10, 24/10, 1/11,4/11, 10/11 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/12/2019(12/11 Kỷ Hợi) đến 5/01/2020 (11/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Kiện tụng, bất hòa. Sa đọa tửu sắc, con trưởng gặp họa. Lưu ý các ngày:  13/11, 19/11, 22/11, 27/11, 3/12, 6/12Kỷ Hợi.

Từ ngày 06/01/2020(12/12 Kỷ Hợi) đến 24/01/2020(30/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo mô: Vợ khắc chồng, bệnh tì vi, ruột. Phụ nữ bất hòa. Có hỏa tai. Đàn ông bị phụ nữ quấy rầy, thị phi. Lưu ý các ngày: 12/12, 15/12, 21/12, 24/12, 30/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 25/01/2020 (01/01 Canh Tý) đến 3/02/2020 (10/01 Canh Tý):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Phát tài. Lưu ý các ngày: 6/01, 9/01 Canh Tý.

Bài viết liên quan:

Và có thể tự học cách tìm vượng khí cho ngôi nhà của chính mình.

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top