Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Tây Bắc năm 2019

Rate this post

Ứng dụng cửu tinh huyền không phi tinh giải hung hoá cát

Ứng dụng cửu tinh huyền không phi tinh giải hung hoá cát

Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Tuất:

Năm KỶ HỢI 2019, Niên tinh là Bát Bạch Thổ nhập trung cung rồi phi tinh, Thất Xích Kim đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Nhiều niềm vui. Phát văn chương. Đại lợi điền sản

Từ ngày 5/2/2019 (01/01 Kỷ Hợi) đến ngày 5/3/2019 (29/01 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Kiện tụng, tai họa binh đao, bệnh gan, tay chân bị thương. Thị phi chồng chất, dễ hỏa hoạn.

Lưu ý các ngày: 1/01, 4/01, 10/01, 13/01, 16/01, 22/01, 25/01 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/3/019(01/02 Kỷ Hợi) đến ngày 4/4/2019(30/02 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung: Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn: Vợ khắc chồng. Cha già lắm bệnh, bất hòa, thị phi. Nam nữ ám muội, tán tài. Bạch đới cấp tính, mù lòa

Lưu ý các ngày: 2/02, 5/02, 11/02, 14/02, 20/02, 26/02, 29/02 Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/4/2019(01/03 Kỷ Hợi) đến ngày 5/5/2019(01/04 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Văn lý học, phú quý Lưu ý các ngày:  5/3, 8/3, 14/3, 17/3, 20/3, 26/3, 26/3, 29/3 Kỷ Hợi. 

Ứng dụng cửu tinh huyền không phi tinh tìm vượng suy

Ứng dụng cửu tinh huyền không phi tinh tìm vượng suy

Từ ngày 5/5/2019(02/04 Kỷ Hợi) đến ngày 5/6/2019(03/05 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung. Thất Xích Kim đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Đại lợi điền sản, thăng quan tiến chức, văn chương hiển đạt. Lưu ý các ngày: 5/4, 8/4, 14/4, 17/4, 23/4, 29/4, 3/5 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/6/2019(04/05 Kỷ Hợi) đến 6/7/2019(04/06 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: Hoạnh tài, quyền thế, phúc đức tăng cao. Lưu ý các ngày: 9/5, 12/5, 18/5, 20/5, 26/5, 29/5 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/7/2019(05/06 Kỷ Hợi) đến 7/8/2019(07/07 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Con cháu mê tửu sắc, phá gia, vong ân, trộm cướp, thổ huyết, tù đày, phá sản. Tranh chấp chốn quan trường, bất hòa gia đạo, nạn xe cộ. Lưu ý các ngày:  5/6, 8/6, 14/6, 17/6, 23/6, 29/6, 3/7 Kỷ Hợi. 

Từ ngày 8/8/2019(08/07 Kỷ Hợi) đến 7/9/2019(09/08 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: Đau đầu, tai nạn sông nước. Hao tài, nhiều rắc rối. Lưu ý các ngày:  9/7, 12/7, 18/7, 21/7, 24/7, 1/8, 4/8 Kỷ Hợi. 

Từ ngày 8/9/2019(10/08 Kỷ Hợi) đến 7/10/2019(09/09 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Đau ốm nặng. Chủ nhân thọ bệnh(!), bệnh tiết niệu, phụ khoa. Lưu ý xe cộ…thiếu nam đau ốm. Lưu ý các ngày:  10/8, 13/8, 19/8, 22/8, 28/8, 4/9, 7/9 Kỷ Hợi.

Phi tinh sao Tứ Lục Mộc luận đoán cát hung của ngôi nhà

Phi tinh sao Tứ Lục Mộc luận đoán cát hung của ngôi nhà

Từ ngày 8/10/2019(10/09 Kỷ Hợi) đến 7/11/2019(11/10 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: Sa đọa tửu sắc. Cha chồng ngược đãi con dâu, bất hòa( có tượng Dịch mã Tứ Lục nên người nhà dễ tha hương). Có người quy ẩn. Bệnh phong, viêm mũi, độc vật cắn.  Lưu ý các ngày: 13/9,16/9, 22/9, 25/9, 28/9, 5/10, 8/10 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/11/2019(12/10 Kỷ Hợi) đến 6/12/2019(11/11 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Kiện tụng, gia đạo bất hòa, nạn binh đao, gan, tay chân có tật do kim khí. Chó cắn.  Lưu ý các ngày: 14/10, 17/10, 23/10, 26/10, 29/10, 3/11, 9/11 Kỷ Hợi.

 Từ ngày 7/12/2019(12/11 Kỷ Hợi) đến 5/01/2020 (11/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn: Vợ khắc chồng, đàn ông yểu tử, bệnh về thận, tỳ vị, ruột. Cha già lắm bệnh, bất hòa gia đạo, chủ khách, thị phi, đau đầu. Lưu ý các ngày: 12/11, 18/11, 21/11,28/11, 4/12, 7/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 06/01/2020(12/12 Kỷ Hợi) đến 24/01/2020(30/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Phát văn chương, phú quý. Lưu ý các ngày: 13/12,16/12, 22/12, 25/12, 28/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 25/01/2020 (01/01 Canh Tý) đến 3/02/2020 (10/01 Canh Tý):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Đại hỉ, văn chương hiển đạt, đại lợi điền sản. Lưu ý các ngày: 01/01, 7/01, 10/01 Canh Tý.

Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Tuất:

Từ ngày 5/2/2019 (01/01 Kỷ Hợi) đến ngày 5/3/2019 (29/01 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: bất hòa gia đạo, họa binh đao, tai nạn do kim khí. Chó cắn, kiện tụng, thị phi chồng chất Lưu ý các ngày: 1/01, 4/01, 10/01, 13/01, 16/01, 22/01, 25/01 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/3/019(01/02 Kỷ Hợi) đến ngày 4/4/2019(30/02 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung: Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn: Cha già lắm bệnh, bất hòa gia đạo, chủ khách, thị phi, tán tài. Bạch đới cấp tính, mù lòa. Lưu ý các ngày: 2/02, 5/02, 11/02, 14/02, 20/02, 26/02, 29/02 Kỷ Hợi.

 

Phi tinh Nhất Bạch Thuỷ nhập trung cung phi tinh thuận

Phi tinh Nhất Bạch Thuỷ nhập trung cung phi tinh thuận

Từ ngày 5/4/2019(01/03 Kỷ Hợi) đến ngày 5/5/2019(01/04 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Phú quý. lưu ý trẻ chết đuối. Đinh tài phát. Lưu ý các ngày:  5/3, 8/3, 14/3, 17/3, 20/3, 26/3, 26/3, 29/3 Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/5/2019(02/04 Kỷ Hợi) đến ngày 5/6/2019(03/05 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung. Thất Xích Kim đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Văn chương hiển đạt, gia đạo an khang. Đại lợi điền sản, đinh tài phát

Lưu ý các ngày: 5/4, 8/4, 14/4, 17/4, 23/4, 29/4, 3/5 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/6/2019(04/05 Kỷ Hợi) đến 6/7/2019(04/06 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: Quyền thế, phúc đức tăng. Tin vui dồn dập, quan lộc hanh thông

Lưu ý các ngày: 9/5, 12/5, 18/5, 20/5, 26/5, 29/5 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/7/2019(05/06 Kỷ Hợi) đến 7/8/2019(07/07 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Tranh chấp chốn quan trường, gia đạo bất hòa, lưu ý xe cộ. đại phá tài. Bệnh ở miệng. Lưu ý hỏa hoạn. Lưu ý các ngày:  5/6, 8/6, 14/6, 17/6, 23/6, 29/6, 3/7 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/8/2019(08/07 Kỷ Hợi) đến 7/9/2019(09/08 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: Hao tài, nhiều rắc rối. đau đầu, xương. Sinh con bất hiếu, thổ huyết, tai ương

Lưu ý các ngày:  9/7, 12/7, 18/7, 21/7, 24/7, 1/8, 4/8 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/9/2019(10/08 Kỷ Hợi) đến 7/10/2019(09/09 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Chủ nhân thọ bệnh nặng(!) . Hoạn lộ gặp khó khăn. Thiếu nam đau ốm, đau mắt, đầu, phiền não. Lưu ý các ngày: 10/8, 13/8, 19/8, 22/8, 28/8, 4/9, 7/9 Kỷ Hợi.

 

 

Từ ngày 8/10/2019(10/09 Kỷ Hợi) đến 7/11/2019(11/10 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: Cha chồng ngược đãi con dâu, gia đạo bất hòa, có người quy ẩn. Viêm mũi, rắn hoặc chó cắn. Hỏa tai. Lụn bại gia sản vì tửu sắc. Lưu ý các ngày: 13/9,16/9, 22/9, 25/9, 28/9, 5/10, 8/10 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/11/2019(12/10 Kỷ Hợi) đến 6/12/2019(11/11 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Gia đạo bất hòa, họa binh đao, tổn thương gân cốt, chó cắn, kiện tụng giành gia sản. thị phi chồng chất. Lưu ý các ngày: 14/10, 17/10, 23/10, 26/10, 29/10, 3/11, 9/11 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/12/2019(12/11 Kỷ Hợi) đến 5/01/2020 (11/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn: Cha gì lắm bệnh, bất hòa, thị phi. Nam nữ ám muội, tán tài, mù lòa

Lưu ý các ngày: 12/11, 18/11, 21/11,28/11, 4/12, 7/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 06/01/2020(12/12 Kỷ Hợi) đến 24/01/2020(30/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Phú quý, đinh tài phát. Lưu ý các ngày: 13/12,16/12, 22/12, 25/12, 28/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 25/01/2020 (01/01 Canh Tý) đến 3/02/2020 (10/01 Canh Tý):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Hiển đạt, gia đạo an khang. Đinh tài phát đột ngột. Lưu ý các ngày: 01/01, 7/01, 10/01 Canh Tý.

Ngoài vấn đề hoá giải cho ngôi nhà, để giữ gìn sức khoẻ, nên đọc thêm bài Chỉ số Bovis là gì? để biết chọn ăn uống hợp lý và khoa học.

Bài viết liên quan:

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top