Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Nam năm 2019

Rate this post

Ứng dụng phi tinh huyền không để luận đoán cát hung...

Ứng dụng phi tinh huyền không để luận đoán cát hung…

Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Bính:

Nhận xét: năm KỶ HỢI, Niên tinh là Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Trộm cắp đánh nhau, lao lý, bị thương tay chân, thị phi, kiện tụng, họa tửu sắc, tai họa lên con trưởng, đau đầu. Hỏa hoạn

Từ ngày 5/2/2019 (01/01 Kỷ Hợi) đến ngày 5/3/2019 (29/01 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: Nạn binh đao, cha con bất hòa, có tang tóc, trộm cướp, đau đầu, miệng, tai ương. Lưu ý các ngày: 01/01, 07/01, 10/01, 19/01, 22/01, 28/01 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/3/019(01/02 Kỷ Hợi) đến ngày 4/4/2019(30/02 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Bệnh về gan, tụy, mụn nhọt ở tay chân, chỗ kín, con trai phản nghịch, đau mắt, đầu, thị phi. Vì tửu sắc mà bại sản, thiếu nữ đau ốm, bệnh răng miệng. Lưu ý các ngày: 8/02, 11/02, 17/02, 20/02, 23/02, 26/02 Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/4/2019(01/03 Kỷ Hợi) đến ngày 5/5/2019(01/04 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung: Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: Vợ chông xích mích, con cháu lơ là học hành, thị phi, kiếp sát đào hoa, mẹ chồng khắc nàng dâu, đau mắt, hảo tai, đàn ông gian dâm mà lụn bại. Lưu ý các ngày: 2/3, 5/3, 11/3, 14/3, 17/3, 23/3, 26/3  Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/5/2019(02/04 Kỷ Hợi) đến ngày 5/6/2019(03/05 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Trộm cắp, lao lý, kiện tụng, thị phi, sa đọa tửu sắc, hỏa hoạn. Lưu ý các ngày: 2/4, 5/4, 11/4, 14/4, 20/4, 26/4, 29/4 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/6/2019(04/05 Kỷ Hợi) đến 6/7/2019(04/06 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn: Đàn ông sa đọa, đàn bà bệnh tiêu hóa, bất hòa gia đạo, trộm cắp, hỏa tai, họa đào hoa, thị phi, bạch đới cấp tính, mù lòa. Lưu ý các ngày: 6/5, 9/5, 15/5, 18/8, 20/5, 23/5, 29/5, 2/6 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/7/2019(05/06 Kỷ Hợi) đến 7/8/2019(07/07 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Đinh tài phát, đào hoa.  Lưu ý các ngày:  5/6, 11/6, 17/6, 20/6, 26/6, 3/7, 6/7 Kỷ Hợi. 

Từ ngày 8/8/2019(08/07 Kỷ Hợi) đến 7/9/2019(09/08 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Hoạnh tài phát đột ngột, văn chương hiển hách. Lưu ý các ngày: 12/7, 15/7, 21/7, 27/7, 4/8, 7/8  Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/9/2019(10/08 Kỷ Hợi) đến 7/10/2019(09/09 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: Đại lợi điền sản, hòa thuận, an khang, quan lộc hanh thông. Lưu ý các ngày:  13/8, 16/8, 22/8, 25/8, 28/8, 1/9, 7/9 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/10/2019(10/09 Kỷ Hợi) đến 7/11/2019(11/10 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Nạn binh đao, trộm cướp. Hỏa hoạn, ham mê tửu sắc nên gặp quan tai. Lưu ý các ngày: 10/9, 16/9, 19/9, 25/9, 28/9, 2/10, 8/10, 11/10 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/11/2019(12/10 Kỷ Hợi) đến 6/12/2019(11/11 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: Cha con bất hòa, có tang tóc, nạn binh đao, trộm cướp, đau đầu, miệng, tai ương. Lưu ý các ngày: 17/10, 20/10, 26/10, 3/11, 6/11 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/12/2019(12/11 Kỷ Hợi) đến 5/01/2020 (11/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Bệnh về gan, tụy, mụn nhọt tay chân, chỗ kín, con trai phản nghịch. Tranh chấp, thị phi, vì tửu sắc mà bại sản, thiếu nữ đau ốm, đau mắt, phiền não. Lưu ý các ngày:  12/11,15/11, 21/11, 24/11, 1/12, 4/12, 10/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 06/01/2020(12/12 Kỷ Hợi) đến 24/01/2020(30/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: Bất hòa gia đạo, bệnh dị ứng, nam nữ đa dâm,, thổ huyết, thị phi, kiếp sát đào hoa, khắc nàng dâu, hỏa tai, họa tửu sắc dẫn đến lụn bại. Lưu ý các ngày: 13/12, 19/12, 22/12, 28/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 25/01/2020 (01/01 Canh Tý) đến 3/02/2020 (10/01 Canh Tý):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Trộm cắp đánh nhau, lao lý, kiện tụng, thị phi, vợ chồng k thuận, đau đầu, hỏa hoạn. Lưu ý các ngày: 4/01, 7/01 Canh Tý.

Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Ngọ Đinh:

Năm KỶ HỢI, Niên tinh là Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Tổn thương gân cốt, chó cắn, con thứ tổn, kiện tụng tranh giành gia sản, thị phi chồng chất, đau đầu, dễ hỏa hoạn 

Từ ngày 5/2/2019 (01/01 Kỷ Hợi) đến ngày 5/3/2019 (29/01 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: Cha con bất hòa, nạn binh đao, đau đầu, xương, thổ huyết, tai ương. Lưu ý các ngày: 01/01, 07/01, 10/01, 19/01, 22/01, 28/01 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/3/019(01/02 Kỷ Hợi) đến ngày 4/4/2019(30/02 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Bệnh về gan, tụy, mụn nhọt ở tay chân, chỗ kín, thiếu nam đau ốm, đau mắt. Lưu ý các ngày: 8/02, 11/02, 17/02, 20/02, 23/02, 26/02 Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/4/2019(01/03 Kỷ Hợi) đến ngày 5/5/2019(01/04 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung: Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: Vợ chồng xích mích, bệnh dị ứng. có người quy ẩn hoặc quy y, bệnh phong, viêm mũi, rắn hoặc chó cắn, đau mắt, hỏa tai, đàn ông dễ gian dâm mà lụn bại. Lưu ý các ngày: 2/3, 5/3, 11/3, 14/3, 17/3, 23/3, 26/3  Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/5/2019(02/04 Kỷ Hợi) đến ngày 5/6/2019(03/05 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Trộm cắp, đánh nhau. Tổn thương gân cốt, kiện tụng tranh giành gia sản, thị phi chồng chất, hỏa hoạn. Lưu ý các ngày: 2/4, 5/4, 11/4, 14/4, 20/4, 26/4, 29/4 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/6/2019(04/05 Kỷ Hợi) đến 6/7/2019(04/06 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn: Đàn ông sa đọa, đàn bà bệnh tiêu hóa, bất hòa, con lêu lổng sinh trộm cắp. Nam nữ ám muội, tán tài, chồng ngu đần, bạch đới cấp tính, có quả phụ, mù lòa. Lưu ý các ngày: 6/5, 9/5, 15/5, 18/8, 20/5, 23/5, 29/5, 2/6 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/7/2019(05/06 Kỷ Hợi) đến 7/8/2019(07/07 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Đinh tài phát. Lưu ý các ngày:  5/6, 11/6, 17/6, 20/6, 26/6, 3/7, 6/7 Kỷ Hợi. 

Từ ngày 8/8/2019(08/07 Kỷ Hợi) đến 7/9/2019(09/08 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Quyền cao chức trọng, đại lợi điền sản,đinh tài phát đột ngột. Lưu ý các ngày: 12/7, 15/7, 21/7, 27/7, 4/8, 7/8  Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/9/2019(10/08 Kỷ Hợi) đến 7/10/2019(09/09 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: Lợi điền sản, hưng vượng, tin vui dồn dập, quan lộc hanh thông. Lưu ý các ngày:  13/8, 16/8, 22/8, 25/8, 28/8, 1/9, 7/9 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/10/2019(10/09 Kỷ Hợi) đến 7/11/2019(11/10 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Con cháu lộng hành, nạn binh đao, trộm cướp, thổ huyết, quan tai, phá tài, bệnh ở miệng. Lưu ý các ngày: 10/9, 16/9, 19/9, 25/9, 28/9, 2/10, 8/10, 11/10 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/11/2019(12/10 Kỷ Hợi) đến 6/12/2019(11/11 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: Nạn binh đao, cha con bất hòa, có tang tóc, đau đầu, xương cốt, thổ huyết, tai ương. Lưu ý các ngày: 17/10, 20/10, 26/10, 3/11, 6/11 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/12/2019(12/11 Kỷ Hợi) đến 5/01/2020 (11/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Bệnh về gan, tụy, mụn nhọt, chỗ kín, thọ thương, thiếu nam đau ốm, gia đạo suy vi, đau mắt. Lưu ý các ngày:  12/11,15/11, 21/11, 24/11, 1/12, 4/12, 10/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 06/01/2020(12/12 Kỷ Hợi) đến 24/01/2020(30/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: Vợ chồng bất hòa, bệnh dị ứng, có người quy ẩn, bệnh phong, viêm mũi, rắn hoặc chó cắn. Lưu ý các ngày: 13/12, 19/12, 22/12, 28/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 25/01/2020 (01/01 Canh Tý) đến 3/02/2020 (10/01 Canh Tý):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Trộm cắp, đánh nhau, tổn thương gân cốt, kiện tụng giành gia sản, chó cắn, thị phi chồng chất, đau đầu, hỏa hoạn

Lưu ý các ngày: 4/01, 7/01 Canh Tý.

Bài viết liên quan:

 

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top