Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Đông Nam năm 2019

Rate this post

Ứng dụng phi tinh huyền không để luận đoán cát hungỨng dụng phi tinh huyền không để luận đoán cát hung

Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Thìn: 

Năm: KỶ HỢI. Niên tinh là: BÁT BẠCH THỔ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Nữ làm chủ nhân, gia đạo bất hòa, tranh chấp chốn quan trường, lưu ý xe cộ. Phá tài, bệnh ở miệng, đầu, ung nhọt

Từ ngày 5/2/2019 (01/01 Kỷ Hợi) đến ngày 5/3/2019 (29/01 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Phú quý, tài bạch phát, đào hoa. Lưu ý các ngày: 3/01, 6/01, 12/01, 15/01, 18/01, 24/01, 27/01 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/3/019(01/02 Kỷ Hợi) đến ngày 4/4/2019(30/02 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Hoạnh tài, lợi điền sản, thăng quan chức. Lưu ý các ngày: 4/02, 7/02, 13/02, 16/02, 22/02, 28/02 Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/4/2019(01/03 Kỷ Hợi) đến ngày 5/5/2019(01/04 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: Quyền thế, phúc đức tăng cao, lợi điền sản, vợ nắm quyền. Lưu ý các ngày:  1/3, 7/3, 10/3, 19/3, 22/3, 28/3, 1/4 Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/5/2019(02/04 Kỷ Hợi) đến ngày 5/6/2019(03/05 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Nữ làm chủ nhân, gia đạo bất hòa, bệnh thổ huyết, tranh chấp chốn quan trường, bệnh ở miệng, đầu, ung nhọt. Phá tài, con nhỏ lắm bệnh, trộm cướp hoặc hỏa hoạn. Lưu ý các ngày: 7/4, 10/4, 16/4, 19/4, 25/4, 2/5 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/6/2019(04/05 Kỷ Hợi) đến 6/7/2019(04/06 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: Khắc vợ, của cải tổn thất, nhiều rắc rối, trộm cướp, đau đầu, miệng. Lưu ý các ngày: 5/5, 11/5, 14/5, 24/5, 27/5, 3/6 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/7/2019 (05/06 Kỷ Hợi) đến 7/8/2019 (07/07 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: con trai lêu lổng, nhọt độc ở vú, chủ nhân thọ bệnh(!), tranh chấp, thị phi, vì tửu sắc mà bại sản, tù tội, thiếu nữ đau yếu, bệnh răng miệng. Lưu ý các ngày: 6/6, 12/6, 15/6, 21/6, 27/6, 1/7, 7/7 Kỷ Hợi. 

Từ ngày 8/8/2019(08/07 Kỷ Hợi) đến 7/9/2019(09/08 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: Có người xuất gia, bệnh phong, cha chồng ngược đãi con dâu (khả năng bỏ đi vì có Tứ – Lục là tượng Dịch mã), thị phi, kiếp sát đào hoa, bệnh gan, mật, Rắn hoặc chó cắn. Lưu ý các ngày:  10/7, 16/7, 19/7, 28/7, 2/8, 8/8 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/9/2019(10/08 Kỷ Hợi) đến 7/10/2019(09/09 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Trộm cắp ăn xin, bất hòa, họa binh đao, có tật do kim khí, kiện tụng do tranh giành gia sản. Lưu ý các ngày:  11/8, 17/8, 20/8, 26/8, 1/9, 5/9 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/10/2019(10/09 Kỷ Hợi) đến 7/11/2019(11/10 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn: Chị dâu ức hiếp em chồng, nam giới hiếu sắc, bệnh đường ruột, cha già lắm bệnh, thù oán, tranh chấp, thị phi, đau đầu, đàn bà bỏ nhà đi tu. Lưu ý các ngày: 11/9, 14/9, 20/9, 23/9, 26/9, 3/10, 6/10 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/11/2019(12/10 Kỷ Hợi) đến 6/12/2019(11/11 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Quan lộc, phú quý, đào hoa, lưu ý trẻ con chết đuối. Lưu ý các ngày: 12/10, 15/10, 21/10, 24/10, 27/10, 1/11, 7/11, 10/11 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/12/2019(12/11 Kỷ Hợi) đến 5/01/2020 (11/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Hoạnh tài, lợi điền sản, nam nữ thông minh. Lưu ý các ngày:  16/11, 19/11, 25/11, 27/11, 30/11, 6/12, 9/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 06/01/2020(12/12 Kỷ Hợi) đến 24/01/2020(30/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: Vợ nắm quyền, giàu ruộng vườn, nhà cửa, quyền thế, phú quý, hòa thuận. Lưu ý các ngày: 15/12, 18/12, 24/12, 27/12, 30/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 25/01/2020 (01/01 Canh Tý) đến 3/02/2020 (10/01 Canh Tý):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Nữ làm chủ nhân, bất hòa gia đạo, tranh chấp chốn quan trường, lưu ý xe cộ, trộm cướp hoặc hỏa hoạn, ham mê tửu sắc nên gặp quan tai. Lưu ý các ngày: 3/01, 9/01 Canh Tý.

Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Thìn:

Năm: KỶ HỢI. Niên tinh là: BÁT BẠCH THỔ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, THẤT XÍCH KIM đáo môn: Con cháu đam mê tửu sắc, gia đạo bất hòa, mẹ chồng nàng dâu không thuận. Đại phá tài, lưu ý con nhỏ

Từ ngày 5/2/2019 (01/01 Kỷ Hợi) đến ngày 5/3/2019 (29/01 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Phát văn chương, quan lộc, đào hoa, trẻ con chết đuối. Lưu ý các ngày: 3/01, 6/01, 12/01, 15/01, 18/01, 24/01, 27/01 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/3/019(01/02 Kỷ Hợi) đến ngày 4/4/2019(30/02 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Nhiều tin vui, đại lợi, quan chức. Lưu ý các ngày: 4/02, 7/02, 13/02, 16/02, 22/02, 28/02 Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/4/2019(01/03 Kỷ Hợi) đến ngày 5/5/2019(01/04 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: quan chức tấn tới,, vợ nắm quyền, lợi điền sản, phú quý hưng vượng. Lưu ý các ngày:  1/3, 7/3, 10/3, 19/3, 22/3, 28/3, 1/4 Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/5/2019(02/04 Kỷ Hợi) đến ngày 5/6/2019(03/05 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Đam mê tửu  sắc, phá gia, trộm cướp, tù đày, gia đạo bất hòa, thổ huyết. Đại phá tài, bệnh ở miệng, con nhỏ lắm bệnh. Lưu ý các ngày: 7/4, 10/4, 16/4, 19/4, 25/4, 2/5 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/6/2019(04/05 Kỷ Hợi) đến 6/7/2019(04/06 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: Bệnh đau đầu, khắc vợ, bị thương do đao kiếm, trộm cướp. Lưu ý các ngày: 5/5, 11/5, 14/5, 24/5, 27/5, 3/6 Kỷ Hợi. 

Từ ngày 7/7/2019(05/06 Kỷ Hợi) đến 7/8/2019(07/07 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Lưu ý sức khỏe con giữa, bệnh tiết niệu, phụ khoa, tai, hắc lào, nhọt độc, sởi, suy gia phong, thị phi, tranh chấp, vì tửu sắc mà bại sản. Hạn này xấu. Lưu ý các ngày:  6/6, 12/6, 15/6, 21/6, 27/6, 1/7, 7/7 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/8/2019(08/07 Kỷ Hợi) đến 7/9/2019(09/08 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: Sa đọa tửu sắc, trúng phong, thổ huyết, thị phi, gặp kiếp sát đào hoa, khắc nàng dâu, viêm mũi, rắn hoặc chó cắn. Lưu ý các ngày:  10/7, 16/7, 19/7, 28/7, 2/8, 8/8 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/9/2019(10/08 Kỷ Hợi) đến 7/10/2019(09/09 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Kiện tụng, bất hòa, trộm cắp, ăn xin, tay chân thương tật, đau gan, mật, sa đọa tửu sắc, con thứ tổn. Lưu ý các ngày:  11/8, 17/8, 20/8, 26/8, 1/9, 5/9 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/10/2019(10/09 Kỷ Hợi) đến 7/11/2019(11/10 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn: Vợ khắc chồng, bệnh về thận, tì vị, đường ruột, nam hiếu sắc, mẹ già khổ, mẹ khắc con gái, chị dâu ức hiếp em chồng. Lưu ý các ngày: 11/9, 14/9, 20/9, 23/9, 26/9, 3/10, 6/10 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/11/2019(12/10 Kỷ Hợi) đến 6/12/2019(11/11 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Quan lộc, khoa bảng, đào hoa, tài bạch phát. Lưu ý các ngày: 12/10, 15/10, 21/10, 24/10, 27/10, 1/11, 7/11, 10/11 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/12/2019(12/11 Kỷ Hợi) đến 5/01/2020 (11/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Nhiều việc mừng, hoạnh tài, lợi điền sản. Lưu ý các ngày:  16/11, 19/11, 25/11, 27/11, 30/11, 6/12, 9/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 06/01/2020(12/12 Kỷ Hợi) đến 24/01/2020(30/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: Đại lợi về văn chương, văn chức thăng tiến, đặc biệt về điền sản, hưng vượng phú quý. Lưu ý các ngày: 15/12, 18/12, 24/12, 27/12, 30/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 25/01/2020 (01/01 Canh Tý) đến 3/02/2020 (10/01 Canh Tý):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Đam mê tửu sắc, trộm cướp, gia đạo bất hòa, nữ làm chủ nhân, mẹ chồng nàng dâu không thuận. Bệnh thổ huyết, miệng, con nhỏ lắm bệnh. Hạn phá tài. Lưu ý các ngày: 3/01, 9/01 Canh Tý.

Bài viết liên quan:

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top