Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Bắc năm 2019

Rate this post

Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Nhâm:

Năm: KỶ HỢI. Niên tinh là: BÁT BẠCH THỔ nhập trung cung. Tam Bích Mộc đáo tọa, Tứ Lục Mộc  đáo môn: Họa tửu sắc, bệnh trúng phong, viêm mũi, lưu ý vật độc cắn

1/ Từ ngày 5/2/2019 (01/01 Kỷ Hợi) đến ngày 5/3/2019 (29/01 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Đam mê tửu sắc, phá gia, bệnh ở bụng dưới, thổ huyết. Nữ nhân nắm quyền, bất hòa, mẹ chồng nàng dâu không thuận, đại phá tài. Lưu ý các ngày: 06/01,09/01,18/01, 21/01,27/01 Kỷ Hợi.

2/ Từ ngày 6/3/019(01/02 Kỷ Hợi) đến ngày 4/4/2019(30/02 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: đau đầu, đau xương, tai nạn sông nước, khắc vợ. Lưu ý các ngày:01/02, 07/02, 10/02, 16/02, 19/02, 25/02 Kỷ Hợi.

3/ Từ ngày 5/4/2019(01/03 Kỷ Hợi) đến ngày 5/5/2019(01/04 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Con giữa chịu tai ương hay ốm nặng, bệnh tiết niệu, phụ khoa, tai, hắc lào, con trai lêu lổng. Lưu ý các ngày:01/3, 4/3, 10/3, 13/3, 16/3, 22/3, 1/4 Kỷ Hợi. 

4/ Từ ngày 5/5/2019(02/04 Kỷ Hợi) đến ngày 5/6/2019(03/05 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: Họa tửu sắc, gia đạo bất hòa, bệnh phong, viêm mũi, chó cắn. Lưu ý các ngày: 4/4, 10/4, 13/4, 19/4, 22/4, 28/4,  Kỷ Hợi.

5/ Từ ngày 6/6/2019(04/05 Kỷ Hợi) đến 6/7/2019(04/06 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Hao tài, quan lộc giảm sút, bệnh gan, dạ dày, vợ chồng xích mích, bệnh dị ứng, tật chân tay, kiện tụng do tranh giành gia sản. Lưu ý các ngày: 5/5, 8/5 14/5, 17/5, 21/5, 24/5,30/5, 3/6 Kỷ Hợi.

6/ Từ ngày 7/7/2019(05/06 Kỷ Hợi) đến 7/8/2019(07/07 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn: Bệnh về thận, tiết niệu, đường ruột, tỳ vị, vợ lấn quyền chồng, con dâu khắc mẹ chồng, ức hiếp em chồng. Lưu ý chó dại, sa đọa tửu sắc. Lưu ý các ngày: 9/6, 12/6, 18/6, 21/6, 24/6, 27/6, 4/7, 7/7 Kỷ Hợi.

7/ Từ ngày 8/8/2019(08/07 Kỷ Hợi) đến 7/9/2019(09/08 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Đại lợi về văn chương, văn lý học, con cháu thông minh, tài vận thuận lợi, đặc biệt về điền sản. Lưu ý các ngày: 13/7, 16/7, 22/7, 25/7, 28/7, 5/8, 8/8 Kỷ Hợi.

8/ Từ ngày 8/9/2019(10/08 Kỷ Hợi) đến 7/10/2019(09/09 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Tin vui dồn dập, quan lộc hanh thông, Đinh Tài đều phát. Lưu ý các ngày: 14/8, 17/8, 23/8, 29/8, 2/9, 8/9 Kỷ Hợi.

9/ Từ ngày 8/10/2019(10/09 Kỷ Hợi) đến 7/11/2019(11/10 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: đại lợi về văn chương, điền sản, vợ nắm quyền. Lưu ý các ngày: 11/9, 17/9, 20/9, 29/9, 3/10, 9/10 Kỷ Hợi.

10/ Từ ngày 8/11/2019(12/10 Kỷ Hợi) đến 6/12/2019(11/11 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Đại phá tài, bệnh ở miệng, con nhỏ lắm bệnh, gia đạo bất hòa, mẹ chồng nàng dâu không thuận, bệnh thổ huyết, họa tửu sắc. Lưu ý các ngày: 12/10, 18/10, 21/10, 21/10, 27/10, 4/11, 7/11 Kỷ Hợi.

11/ Từ ngày 7/12/2019(12/11 Kỷ Hợi) đến 5/01/2020 (11/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn:

Đau đầu, đau xương, hay tê liệt, tai nạn sông nước, khắc vợ. Lưu ý các ngày: 13/11, 16/11, 22/11, 25/11, 30/11, 3/12, 9/12 Kỷ Hợi.

12/ Từ ngày 06/01/2020(12/12 Kỷ Hợi) đến 24/01/2020(30/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Lưu ý sức khỏe con giữa, bệnh tiết niệu, phụ khoa, hắc lào,tai, sởi. Con trai hay lêu lổng, đau ốm. Lưu ý các ngày: 12/12, 18/12, 21/12, 27/12 Kỷ Hợi.

13/ Từ ngày 25/01/2020 (01/01 Canh Tý) đến 3/02/2020 (10/01 Canh Tý):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: Sa đọa tửu sắc, trúng phong, viêm mũi, rắn hoặc chó cắn. Lưu ý các ngày: 3/01, 6/01 Canh Tý.

Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Tý Quý:

Năm: KỶ HỢI. Niên tinh là: BÁT BẠCH THỔ  nhập trung cung. Tam Bích Mộc đáo tọa, Tứ Lục Mộc  đáo môn: Lưu ý bệnh đau mắt, trúng phong, hỏa tai. Đàn ông dễ vướng họa đào hoa mà hao tài sản

1/ Từ ngày 5/2/2019 (01/01 Kỷ Hợi) đến ngày 5/3/2019 (29/01 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Nữ làm chủ nhân, gia đạo bất hòa, mẹ chồng nàng dâu không thuận, thổ huyết. Đặc biệt lưu ý hỏa hoạn. Lưu ý các ngày: 06/01,09/01,18/01, 21/01,27/01 Kỷ Hợi.

2/ Từ ngày 6/3/019(01/02 Kỷ Hợi) đến ngày 4/4/2019(30/02 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: Khắc vợ, đau tay, đau đầu hay tê liệt, lưu ý tai nạn sông nước. Lưu ý các ngày:01/02, 07/02, 10/02, 16/02, 19/02, 25/02 Kỷ Hợi.

3/ Từ ngày 5/4/2019(01/03 Kỷ Hợi) đến ngày 5/5/2019(01/04 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Lưu ý sức khỏe con giữa, bệnh tiết niệu, phụ khoa, tai, hắc lào, nhọt độc, sởi, đau mắt, đầu. Con trai lêu lổng. Lưu ý các ngày:01/3, 4/3, 10/3, 13/3, 16/3, 22/3, 1/4 Kỷ Hợi.

4/ Từ ngày 5/5/2019(02/04 Kỷ Hợi) đến ngày 5/6/2019(03/05 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: bệnh phong hàn, sa đọa tửu sắc làm hao tài, bệnh đau mắt, hỏa tai. Lưu ý các ngày: 4/4, 10/4, 13/4, 19/4, 22/4, 28/4,  Kỷ Hợi.

5/ Từ ngày 6/6/2019(04/05 Kỷ Hợi) đến 6/7/2019(04/06 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Kiện tụng, thị phi, bất hòa, trộm cắp, tật ở tay chân, đau gan, mật, đau đầu, dễ bị hỏa hoạn. Lưu ý các ngày: 5/5, 8/5 14/5, 17/5, 21/5, 24/5,30/5, 3/6 Kỷ Hợi.

6/ Từ ngày 7/7/2019(05/06 Kỷ Hợi) đến 7/8/2019(07/07 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn: Vợ khắc chồng, chị dâu khắc em chồng, nam giới hiếu sắc. Lưu ý phụ nữ lớn tuổi trong nhà, bệnh về thận, tỳ vị, ruột, mắt. Lưu ý các ngày: 9/6, 12/6, 18/6, 21/6, 24/6, 27/6, 4/7, 7/7 Kỷ Hợi. 

7/ Từ ngày 8/8/2019(08/07 Kỷ Hợi) đến 7/9/2019(09/08 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Phát văn chương, khoa bảng tấn tới, quan lộc hanh thông. Đinh Tài đều phát. Lưu ý các ngày: 13/7, 16/7, 22/7, 25/7, 28/7, 5/8, 8/8 Kỷ Hợi.

8/ Từ ngày 8/9/2019(10/08 Kỷ Hợi) đến 7/10/2019(09/09 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Nhiều đại hỉ, hoạnh tài phát đột ngột. Lưu ý các ngày: 14/8, 17/8, 23/8, 29/8, 2/9, 8/9 Kỷ Hợi.

9/ Từ ngày 8/10/2019(10/09 Kỷ Hợi) đến 7/11/2019(11/10 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: Văn chức thăng tiến, đặc biệt về điền sản, vợ nắm quyền, nhiều tin vui. Lưu ý các ngày: 11/9, 17/9, 20/9, 29/9, 3/10, 9/10 Kỷ Hợi.

10/ Từ ngày 8/11/2019(12/10 Kỷ Hợi) đến 6/12/2019(11/11 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Họa tửu sắc, gia đạo bất hòa, mẹ chồng nàng dâu không thuận, bệnh thổ huyết, lưu ý hỏa hoạn. Lưu ý các ngày: 12/10, 18/10, 21/10, 21/10, 27/10, 4/11, 7/11 Kỷ Hợi.

11/ Từ ngày 7/12/2019(12/11 Kỷ Hợi) đến 5/01/2020 (11/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: Bệnh đau đầu, tê liệt, thổ huyết, tai nạn sông nước, khắc vợ. Lưu ý các ngày: 13/11, 16/11, 22/11, 25/11, 30/11, 3/12, 9/12 Kỷ Hợi.

12/ Từ ngày 06/01/2020(12/12 Kỷ Hợi) đến 24/01/2020(30/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Lưu ý sức khỏe con giữa, bệnh tiết niệu, phụ khoa, tai, hắc lào, sởi, nhọt độc, đau mắt, đầu. Lưu ý các ngày: 12/12, 18/12, 21/12, 27/12 Kỷ Hợi.

13/ Từ ngày 25/01/2020 (01/01 Canh Tý) đến 3/02/2020 (10/01 Canh Tý):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: Họa tửu sắc, bệnh phong hàn, đau mắt, hỏa tai, hao tài vì họa đào hoa. Lưu ý các ngày: 3/01, 6/01 Canh Tý.

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top