Chương Trọng Sơn – 1 Đại Phong Thuỷ Sư của phái Huyền Không Phi Tinh

Rate this post

Chương Trọng Sơn:

Chương Trọng Sơn sinh ra trong gia tộc họ Chương, tên Phủ, tự là Trọng Sơn.

Lấy hiệu là VÔ TÂM ĐẠO NHÂN. Trai hiệu là Thiên Mặc Âm. Người ở Vô Tích, Giang Tô.

Trong quá trình phát triển phong thuỷ qua các triều đại từ đời Gia Khánh đến Đạo Quang của nhà Thanh. Lúc này phong thuỷ được coi là thời kỳ cực thịnh.

Các phái phong thuỷ lớn:

Huyền Không Lục Đại phái,

Vô Thường phái,

Điền Nam phái,

Tô Châu phái,

Thượng Ngu phái,

Tương Sở phái,

Quảng Đông phái. 

 • Thuật huyền không phong thủy phái Vô Thường gắn với thân thế Đại Sư phong thuỷ Chương Trọng Sơn.
 • Ở Trung Hoa thì phái Vô thường phái cũng tương đương các phái kia. Phái này nguồn gốc từ Vô Tích, gia tăng khắp Thường Châu!

Vô Thường phái lấy sự thay đổi vô thường làm Sáng Chỉ của phái. Chương Trọng Sơn thật sự là Tông Sư khai sáng môn phái này. Người đời còn gọi Chương Trọng Sơn với tên hiệu mang tính nể trọng, đó là Chương Công.

 • Chương Trọng Sơn là người cự phách của huyền không địa lý sau Đại Phong Thuỷ Sư Tưởng Đại Hồng.
 • Tài nghệ của Đại Sư Chương Trọng Sơn được Vũ Tiến Lý đã khen ngợi là:

Độc ngữ chân thuyên,

Thục thôi sinh khắc chế hóa chi dụng,

Cát hung tiêu trưởng chi lý,

Thần minh kỳ đạo vu đại giang nam bắc tam thập niên.

Có nghĩa là : một câu là cụ thể, đã nhuần nhuyễn cách dùng sinh khắc chế hóa, tốt xấu tiêu trưởng cũng rõ lý.

Là bậc thần minh suốt hai bờ Nam Bắc Trường Giang 3 thập kỷ.

Môn sinh của Chương Trọng Sơn có những phong thuỷ sư xuất sắc đời sau như:

    • Đồng hương Trần Liễu Ngu
    • Trường châu Kha Viễn Phong
    • Kim quỹ Tiền Kinh Sơn
    • Bắp huyện Từ Gia Cốc
    • Hồ châu Trần Đào Sinh
    • Kim quỹ Đào Khang Cát.
 • Cho đến đầu đời dân quốc, hay có người là truyền hạt nhân của vô thường phái hành thuật bí mật trong đời, cầu được thật không dễ.
 • Sách do Chương Trọng Sơn viết công khai ít, con cháu môn sinh cũng không viết sách lưu truyền. Gần như chỉ có vài cuốn như sau :

Âm dương nhị trạch lục nghiệm: là viết năm Gia Khánh thứ 8 Quý Dậu (1813).

Đàm dưỡng bắp trong Đại huyền không thực nghiệm có đưa cuốn Lâm Huyệt chỉ nam vào. 

 • Đại huyền không lộ tú trong có Nhị Trạch huyền cơ hai di cảo. Đồng thời là của Dương cửu như trao cho.

Duyệt qua thông tin hai họ Thẩm và Đàm đều là dùng các tư liệu bị bật mí. Chỉ là các cái tiêu đề, mà tất cả đều là viện dẫn từ tư liệu của Chương Trọng Sơn là vậy.

Các tác phẩm phong thuỷ đồ sộ của Chương Trọng Sơn:

Sách ông viết gồm:

Biện khẳng khái giải.

Lâm huyệt chỉ nam

Thiên nguyên ngũ ca giản nghĩa

Tâm nhãn yếu chỉ

Huyền không yếu chỉ.

 • Tất cả những tác phẩm trứ danh của ông đã đưa Chương Trọng Sơn trở nên người tiếp theo sau Tưởng Đại ồng thành một đầu tàu của huyền không phi tinh.
 • Cho nên khi Chương Trọng Sơn nhắm mắt xuôi tay, con cháu các lứa tuổi đời sau vẫn tiếp nối.
 • Địa Lý Biện Chính chân giải: thực hiện xong vào giữa xuân năm Đạo Quang nguyên niên Tân Tỵ (1821) hoặc sớm hơn.
 • Huyền Không Bí Chỉ phê chú : thực hiện xong vào năm Đạo Quang thứ 3 Quý Mùi (1823 ), sau mang vào Tâm Nhãn yếu chỉ.
 • Tâm Nhãn yếu chỉ: theo sách Chương Trọng Sơn tự viết lại: tới đến mùa đông năm Đinh Hợi đời Đạo Quang đến đời Bát môn, nhiều khả năng cuốn này viết xong từ Đạo Quang thứ bảy (1827) đến khoảng Đạo Quang 16 Bính Thân (1836).
 • Tâm nhãn yếu chỉ của  Chương Trọng Sơn vừa viết xong thì Chương Trọng Sơn về già tập trung vào viết sách.

Tâm nhãn chỉ yếu: 
Trọng sơn nói nhãn là nói hình, là thể, tâm là nói lý, là dụng. Nhãn là con mắt thịt, nhục nhãn thấy được hình thế loan đầu.

 • Và sau cùng cuốn Tâm Nhãn yếu chỉ đã là tác phẩm đặc sắc của cho ông. Sách gồm ba cuốn:

Cuốn 1 là do Chương Trọng Sơn tự viết lấy,

Cuốn hai là Tôn Trúc Điền ghi chép (do Chương Trọng Sơn đọc),

Cuốn ba là Thẩm Vũ Bình ghi chép (do Chương Trọng Sơn đọc),

Về sau Chương Trọng Sơn có chú thêm: Thiên Nguyên Ngũ ca xiển nghĩa, có 5 cuốn:

Huyền Không bí chỉ phê chú

Bảo Mộ Lương Quy một thiên.

Huyền không địa lý nói nhân hình cầu lý

Nhân khí sát hình.

Nhân tinh đo tượng (lấy tượng biết sao).

 • Các minh sư thời trước như:
   • Dương Quân Tùng,
   • Bắp Cảnh Loan,
   • Liêu Kim Tinh,
   • Hoàng Diệu Ứng,
   • Mục Giảng Sư,
   • Lưu Bá Ôn,
   • Tưởng Đại Hồng. 
 • Ai ai mà chẳng  tinh thông loan đầu với lý khí. Tuy nhiên Chương Trọng Sơn là người tiêu biểu, là đệ Nhất Minh sư vùng Chiết Giang, nhất là phải tinh thông hai trạng thái: hình và khí.
 • Chương Trọng Sơn được biết đến truyền nhân độc nhất của trường phái phong thủy huyền không.
 • Mà đại biểu xuất sắc nhất thực sự là Tưởng Đại Hồng, một Đại sư phong thủy sinh vào thời cuối đời nhàMinh đầu nhà thanh.
 • Chương Trọng Sơn được coi như nắm rõ và di hành xuất sắc toàn thể chân khẩu quyết do Tưởng Đại Hồng truyền lại.
 • Người trong dòng họ Chương Trọng Sơn sau đó cũng tôn Tưởng Đại Hồng làm Tổ sư dòng phái.
 • Thiên nguyên ngũ ca vốn là vì Tưởng Đại Hồng viết ra. Tuy nhiên lại chấp hành tuân thủ quy tắc hàm chứa nghiêm mật giải pháp tuyệt nhiên không bật mí thiên cơ.
 • Trừ phi đạt được chìa khóa vàng là Ai tinh bàn hay còn gọi là Lường Thiên Xích – thước đo trời. Còn lại thì mặc dù có học thức vượt hơn vạn người cũng ít khả năng khai phá được kho báu này.
 • Chương Trọng Sơn kể từ lúc bái Tưởng Đại Hồng làm thầy dạy phong thủy, trở nên người đầu tiên nắm rõ được học thuật này.
 • Lúc Chương Trọng Sơn ghi chú và giải thích thiên nguyên ngũ ca. Chương Trọng Sơn đã khai mở thần cơ của huyền không phong thủy.
 • Thông tin vốn hiểu biết phong thủy trong sách đã được kiến giải thấu đáo, tránh hư nguy mà hướng dẫn đến chánh tông, cụ thể trung thực.
 • Người đọc kể từ khi đọc qua sách của Chương Trọng Sơn không chỉ có khả năng tránh học phải ngụy thuyết. Mà lại như được học hiểu biết về phong thủy chính thống.
 • Chương Trọng Sơn lúc già đã tốn công thăm thú các địa điểm nổi tiếng sơn thủy lớn, đã từng chiêu nạp nhiều đệ tử truyền dạy phong thủy trên đỉnh núi Thái Sơn.
 • Chương Trọng Sơn có nguyện vọng phát dương quang đại vốn hiểu biết phong thủy truyền thừa cho lớp người trẻ tuổi hơn.

Đàm Dưỡng Bắp:

 • Đàm Dưỡng Bắp bái sư với Dương Cửu Như, cháu bên vợ của Chương Trọng Sơn.
 • Sau đó Đàm Dưỡng Bắp lúc viết đại Huyền không thực nghiệm đã viện dẫn Lâm Huyệt chỉ nam.
 • Đây một nguyên tác của Chương Trọng Sơn. Trong lâm huyệt chỉ nam gồm trên 200 đồ hình thì đại huyền không thực nghiệm lên án ra 30 đồ hình.

Nói chung, sau thời Chương Trọng Sơn thì có đại biểu nổi danh kế thừa phái Vô Thường. Chính tông truyền thừa của Vô Thường phái là: Đàm Dưỡng Bắp

 • Vô Thường phái của Chương Trọng Sơn được coi là xuất chúng vượt bậc nhất trong Lục đại phái đương thời. Cho dù luận tiên liệu hay sử dụng đều cho sự việc kỳ diệu, khiến nhiều người ngạc nhiên.
 • Đại sư phong thuỷ Chương Trọng Sơn – Vô Thường phái lấy thuyết Huyền không biến hoán không dừng vô thủy vô chung, vô thường làm nguyên tắc chính của bổn phái.Thẩm Trúc Nhưng:
  • Năm 1874 Thẩm Trúc Nhưng và Hồ Bá An, dùng nhiều vàng đưa cho hậu nhân của Chương Trọng Sơn để mượn đọc.
  • Rồi trong một đêm, 2 người này tranh thủ chép thủ công mà về. Sau này họ bổ chú, cải thành Trạch Tiên liệu đem vào Thẩm Thị Huyền Không học.
  • Suốt một thời gian dài Thẩm Trúc Nhưng đọc và nghiên cứu vẫn không hiểu nổi những ẩn ý của Chương Trọng Sơn. Vì Chương Trọng Sơn chỉ viết kết quả thực nghiệm mà không chú giải.
  • Sau cùng tình cờ một ngày Thẩm Trúc Nhưng sáng tỏ nhờ Lường Thiên Xích. Đây chính là chiếc khoá thần trong huyền không phi tinh.

  Tuy nhiên cũng chỉ đưa vào được 54 ví dụ về âm trạch, 17 thí dụ về dương trạch mà thôi.

Thầy Sỹ phong thuỷ:

 • Với sự tôn nghiêm và vừa nghiên cứu phong thủy học, tôi thuận lợi may mắn được thu nhận và chỉ chấp thuận vốn hiểu biết với gốc gác cụ thể.
 • Cơ duyên đến với phong thuỷ là may mắn cho riêng bản thân tôi và gia đình. 
 • Từ ngày đầu bước vào học phong thuỷ tôi học môn Bát Trạch. Tôi thắc mắc phong thuỷ là luận gió với nước, mà sao chỉ thấy luận tuổi con người và hướng nhà, hướng đất!?

Rồi một sự tình cờ được biết đến Huyền không phi tinh. Tôi được thầy tôi – Nguyễn Châu Ngọc dạy dỗ và truyền thụ.

 • Trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và hành nghề phong thuỷ. Tôi vẫn chưa đủ trình và đủ duyên để đón nhận tất cả trước tác trên của các đại sư phong thuỷ. 
 • Tôi nguyện cả đời này phụng sự cho phong thuỷ và nghiên cứu phong thuỷ của các đại sư phong thuỷ tiền nhân. Và luôn mong muốn truyền thừa cho thế hệ mai sau. 
 • Qua website: phongthuydichly.com và kênh youtube: phong thuỷ dịch lý. có ý tưởng truyền thừa rộng rãi kiến thức khoa học phong thuỷ cho cộng đồng!
 • Với tác phẩm Thẩm Thị Huyền Không của Thẩm Trúc Nhưng và quyển Trạch Vận Tân Án đang nghiền nghiện. Cộng hưởng thêm Dịch Lý Việt Nam. Thầy trò chúng tôi đang ngày càng hoàn thiện hơn trên con đường hành giả: 

Thời sư hội đắc tạp nghệ pháp

Hành trình vạn lý bất trang lương

Xin cám ơn quý độc giả đã xem và đóng góp ý kiến cho tôi để hoàn thiện hơn. Nếu cảm thấy thú vị, xin share cho mọi người cùng xem. Trân trọng

Bài viết có liên quan:

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top